Försäkrat.se » Nyheter » Självrisk – Vad är det?

Självrisk – Vad är det?

Självrisk är en avgift/kostnad som försäkringstagare betalar i samband med att ett försäkringsärende godkänns och får pengar utbetalat. Hur stor självrisken är varierar beroende på vad som anges i försäkringsvillkoren. Det finns både rörlig och fast självrisk.

Varför finns en självrisk?

Grundprincipen bakom självrisk är att du tillsammans med försäkringsbolagen ska vara med och dela på risken. På så vis skapas incitament för dig att vara med aktsam med din tillhörigheter. Det har visat sig vara mycket effektivt och genom att även reglera en högre självrisk kan aktsamheten även öka.

Rörlig eller fast självrisk?

Inom en del försäkringsområden går det att själv välja om man önskar rörlig eller fast självrisk. Det förekommer även en kombination av de båda, de vill säga att en del är rörlig och en annan är fast. Vi har ingen tydlig rekommendation om vilket som är bäst utan du får väga hur säker du vill vara i din ekonomi. Om du prioriterar att ha koll på eventuella oväntade kostnader är en fast självrisk bättre.

Hur stor är självrisken?

Det finns inget förutbestämt belopp för självrisken inom alla försäkringar. Beloppet varierar beroende på vilken typ av försäkring du tecknar men du kan även påverka självrisken inom vissa segment. Ett sådant exempel är djurförsäkringar där du ofta kan välja bland tre olika nivåer. En högre självrisk ger en lägre månadskostnad/premie.

För fordon, t.ex. bilförsäkring, är det även vanligt förekommande med tillägg som kallas självriskreducering. Då tecknar du ytterligare en försäkring som minskar din ordinarie självrisk. För många kan en självrisk till fordon kännas dyr och det är inte alltid kul att betala 8000 kr i samband med en olycka.