Försäkrat.se » Nyheter » Skillnader mellan barnförsäkring och skolförsäkring

Skillnader mellan barnförsäkring och skolförsäkring

Det är viktigt för oss att föräldrar känner sig trygga och att de har något att luta sig mot om något händer deras barn. Barn kan skada sig och de kan bli sjuka. Det kan hända när som helst – i skolan och hemma, under alla dygnets timmar. I den här artikeln jämför vi barnförsäkringen med skolförsäkringen. En barnförsäkring är alltid ett rekommenderat komplement till skolförsäkringen. Jämför här och välj en som passar din familjs behov. 

Försäkringarnas omfattning

En barnförsäkring ger ett heltäckande skydd vid skador och sjukdomar. Den gäller dygnet runt tills dess att barnet har fyllt 25 år och du kan teckna en när som helst efter barnets födelse. Det rekommenderas att den tecknas så tidigt som möjligt, då den inte ger skydd vid skador eller sjukdomar som hänt innan du tecknade försäkringen. 

Varje kommun handlar upp en skolförsäkring, som täcker barn i skolåldern. Försäkringens omfattning kan se olika ut beroende på vilken kommun du bor i. I vissa kommuner gäller försäkringen endast under skoltid och på resan till och från skolan. Skoltid inkluderar utflykter, studieresor och praktik. Andra kommuners försäkring innefattar även lov och annan fritid. De flesta kommuner har försäkringar för barn i förskolan och grundskolan, men vissa kommuner omfattar även gymnasiet och vuxenutbildning. Om du är osäker på hur dina barn försäkras i skolan, så finns det oftast att läsa om på din kommuns hemsida.

Sjukdom och olyckor

Som tidigare nämnts, så täcker en barnförsäkring bestående skador efter både olycksfall och sjukdomar. Du kan exempelvis få ersättning för:

  • Medicinsk invaliditet
  • Ärr
  • Sjukskrivning för äldre barn
  • Allvarliga diagnoser
  • Ekonomisk invaliditet
  • Om du som förälder får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag

Vissa sjukdomstillstånd eller diagnoser är dock undantag, om barnet föds med dem. Kolla en extra gång med försäkringsbolaget vad som gäller.

Skolförsäkringen är egentligen bara en vanlig olycksfallsförsäkring. Den täcker således bara skador som uppkommer till följd av en olycka. En olycka är en händelse som sker plötsligt och ofrivilligt från barnets sida. Skadan ska vara fysisk och ha orsakats av yttre omständigheter.

Om du har tecknat en barnförsäkring kan du få dubbel ersättning från både den försäkringen och skolförsäkringen. Självklart gäller det vid olycksfall på en tidpunkt då skolförsäkringen gäller. Det är därför viktigt att anmäla skadan till båda försäkringsbolagen. 

Individ eller grupp

Ditt barn har individuella behov och det täcker du bäst upp med en barnförsäkring, då ersättningen kan variera från barn till barn. Skolförsäkringen är en gruppförsäkring, vilket innebär att alla barn har samma skydd och får samma ersättning oavsett individuella behov.