Trafikförsäkring

Om du äger en bil som du vill framföra i trafiken så måste du ha en Trafikförsäkring. Det är ett lagstadgat krav för alla bilar som vistas i trafiken. Det finns möjlighet att teckna en halv och helförsäkring till sin bil dessutom. I denna recension så kommer vi att gå igenom exakt vad en trafikförsäkring innebär så att du kan känna dig helt säker på vad en trafikförsäkring innebär och om det är tillräckligt att ha en sådan på din personbil. När du kör en bil med trafikförsäkring så har du ett skydd som gäller mot andra trafikanter när deras fordon eller de själva blir skadade av din bil. Din trafikförsäkring kommer att betala ersättning till motparten när du är vållande till en olycka. Denna försäkring är till för att man som privatperson ska kunna köra en bil på Sveriges vägar utan att behöva oroa sig för att åka på stora kostnader för att man är vållande till en olycka.

Eftersom alla bilar i Sverige har ett krav på sig att ha en trafikförsäkring så är det aldrig någon som kan gå utan ersättning. Det är ett system som fungerar bra och betalar ersättning för skada på person, egendom eller fordon. Om du råkar ut för en olycka där du inte är vållande så är det den andra trafikantens ansvar att ersätta skadan, detta görs då genom den trafikantens trafikförsäkring. Det allra viktigaste att veta om en trafikförsäkring är att den aldrig kommer att ge ersättning för din skadade bil, om du är vållande till olyckan.

Bäst trafikförsäkringar

FörsäkringsbolagTeckna
Folksam

Läs mer

  • Topprankad
  • Motorförsäkring ingår för nya bilar
  • Ingen självrisk vid lagning av glasruta
Tillägg:
Vägassistans, Hyrbil, Köra Säkert
Rabatter:
10% vid samlad försäkring
Teckna nu ›
ICA Försäkringar

Läs mer

  • Hög ranking
  • Dubbel ICA-bonus vid betalning med ICA-kort
  • ICA-bonus på försäkringskostnaden
Tillägg:
Hyrbil, Fri assistans, Eliminera självrisken
Rabatter:
Extra ICA-bonus
Teckna nu ›
Moderna försäkringar

Läs mer

  • Maskinskada upp till 8 år
  • 0 kr i självrisk vid kollision med djur
  • Kombitillägg
Tillägg:
Hyrbil, Assistans, Krishjälp, Allrisk
Rabatter:
20% vid samlad försäkring
Teckna nu ›

Vad ingår i en trafikförsäkring?

Egendomskydd

Trafikförsäkringen fungerar så att den ger ersättning för skadad egendom på grund av en olycka. Allra vanligast handlar det om fordon men det kan även vara om du exempelvis backar in i en lyktstolpe. Om du är ansvarig för olyckan så kommer alltså trafikförsäkringen att täcka skadorna som har uppkommit på andra medtrafikanters fordon eller egendom. Ditt försäkringsbolag tar kontakt med motpartens försäkringsbolag och löser betalningen på det viset. Kom ihåg att försäkringen aldrig ger ersättning för din egen bil om du är vållande till skadan.

Personskydd

När en människa blir skadad i trafiken så är det alltid en trafikförsäkring som kommer stå för kostnader för läkarvård och eventuellt invaliditetsskador. Om överenskommelse är gjord eller om utredning är slutförd och det är bestämt att olyckan är orsakad av en viss person så är det denna personens trafikförsäkring som sedan betalar ut ersättning till de drabbade. Den enda kostnaden man kan åka på som vållande är självrisken på sin trafikförsäkring. Om det sker en kollision eller olycka och du har personer som åker med dig i bilen så gäller din trafikförsäkring dessutom för sällskapet i bilen, om du är vållande till olyckan. Om det är en annan trafikant som är vållande till olyckan så kommer deras trafikförsäkring att betala ut ersättning.

Varför ska jag bara ha en trafikförsäkring?

När du äger en personbil som du vill kunna köra på vägarna så måste du själv avgöra vilken försäkringsbehov du har. En trafikförsäkring tecknar man oftast på en bil som är äldre, eller en bil som inte är värd speciellt mycket. Det finns ett par olika sätt att se på det. Om du har en bil som är värd 8000kr. Är du då beredd på att betala för en helförsäkring där självrisken för vagnskada är 3000-5000kr? I ett sådant scenario så är det sällan värt att ha en helförsäkring eftersom du i slutändan kanske betalar mer för din bil i försäkring än vad den faktiskt är värd.

När du har en nyare bil så är det oftast intressant att skaffa en helförsäkring. Det är egentligen värdet på bilen som i slutändan bestämmer om det är värt att teckna en helförsäkring eller inte. Det kan vara riskabelt att chansa och teckna en trafikförsäkring på en nyare bil eftersom man aldrig vet när olyckan kan vara framme.

Om jag krockar utan en trafikförsäkring?

Om du kör med en påställd bil som inte har trafikförsäkring tecknad så kommer Trafikförsäkringsföreningen automatiskt försäkra din bil för en väldigt hög avgift. Detta är enligt lag. Avgiften ligger mellan 100-150kr per dag vilket innebär att det snabbt kan dra iväg och bli fakturor på flera tusentals kronor. I regel ska man försäkra bilen samma dag som man gör ägarbyte.

Jämför olika trafikförsäkringar

Alla försäkringsbolag som försäkrar bilar erbjuder möjligheten att trafikförsäkra sin bil. Det kan vara så att väldigt varierande premier hos olika bolag. Vi råder dig som vanligt att jämföra vilken försäkring som är billigast för just din bil och det område du bor i. Vi har tagit fram flera olika försäkringsbolag som oftast är väldigt billiga på just trafikförsäkringar. Om du har bestämt dig för en trafikförsäkring och är beredd på att du saknar ett mer omfattande skydd så hoppas vi kunna hjälpa dig fram till den bästa försäkringen. Vi ser det bara som naturligt att trafikförsäkra sin personbil när den är äldre eller har ett mindre värde. Det är bara dumt att försäkra sin bil till ett mer omfattande skydd om det slutar med att man betalar mer för försäkringen än vad bilen egentligen är värd.