Försäkrat.se » Nyheter » Trygghet bland tonåringarna – Traktor och mopedbil

Trygghet bland tonåringarna – Traktor och mopedbil

Känner du en tonåring som kör traktor eller mopedbil? Det förvånar mig inte alls, eftersom detta har blivit mycket populärt bland våra unga. Tonåringar som bor långt ifrån skolan, fritidsintressen eller kompisar kan behöva dessa fordon för att ta sig runt. Vissa bor på ställen där kollektivtrafiken inte kan uppfylla behovet av rörlighet och för andra är det en rolig hobby. Många kallar till och med sitt motorintresse för en livsstil.

Det kan vara svårt att hålla koll på alla regler kring körning och fordon. Trygghet är väldigt viktigt när ungdomarna ska ut på vägarna och därför ska vi reda ut vad som gäller. 

Försäkring

Om du har en A-traktor eller en mopedbil så är du skyldig att teckna en trafikförsäkring enligt lag. Försäkringen täcker personskador för tonåringen, eventuella passagerare och motparter i en olycka. Även skador på annans egendom kan täckas av en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen kan du sedan komplettera med en halv- eller helförsäkring, för att du ska kunna få ersättning vid exempelvis skador på traktorn eller mopedbilen, stöld och brand. 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när du jämför en trafikförsäkring. Hur gammalt fordonet är, vad fordonet är värt och hur det används är viktigt att ta i beaktande. Jämför försäkringar på hemsidan och teckna den som passar bäst.

Du kan även jämföra och teckna en traktorförsäkring respektive mopedbilsförsäkring.

Regler för A-traktor

En A-traktor är en vanlig bil som är ombyggd, så att den inte längre kan räknas som en personbil. Detta kännetecknar en röd triangelformad LGF-skylt till vänster baktill på fordonet. Fordonet måste vara konstruerat så att maxhastigheten är 30 km/h och ha en kopplingsanordning för bogsering. Om fordonet körs i en högre hastighet kan ägaren av fordonet bli misstänkt för tillåtande av olovlig körning. Föraren kan få sitt AM-körkort spärrat, något som senare kan påverka när denne får ta sitt B-körkort. Om det framkommer att fordonet har framförts snabbare än lagligt, och det sker en olycka, kan försäkringsbolaget neka utbetalning av ersättning då traktorn är framförd som en personbil. Om traktorn körs för fort kan det tas i beslag och polis, samt bilinspektör, söker igenom fordonet efter modifieringar.

För att köra en A-traktor behöver man vara minst 15 år gammal och ha ett AM-körkort eller ett traktorkort.

En A-traktor får man köra på allmän väg och måste följa trafikregler. Man får inte köra en traktor på motorvägar eller motortrafikleder.

Annat som gäller för A-traktorer är:

  • Fordonet måste ha en registreringsskylt framtill, men inte baktill.
  • Fordonet får inte ha ett baksäte. Du kan söka dispens för extra utrymme bakom förarsätet.
  • Det finns ingen maxgräns för antal passagerare. Se till att alla sitter säkert i fordonet.
  • Det finns inga krav på vinterdäck.
  • Traktorn får ha en automatisk växellåda. Hastigheten begränsas då via bilens dator, istället för att spärra växelspaken.
  • Ägaren måste betala fordonsskatt.
  • Besiktning en gång per år.

Regler för mopedbil

Föraren för en mopedbil måste vara äldre än 15 år gammal och ha ett AM-körkort. Mopedbilen får man köra i max 45 km/h på allmänna vägar. Även mopedbilen har den röda LGF-triangeln baktill. Du betalar ingen fordonsskatt för mopedbilen och du behöver heller inte besikta den.

Liksom med A-traktorn blir AM-körkortet spärrat vid för höga hastigheter och möjligheter till att senare ta B-körkort blir påverkade. Tänk på att ungdomarna inte får praktisk erfarenhet av att köra mopedbil när de tar ett AM-körkort. Det är således viktigt att en vuxen är med i början, när tonåringen bekantar sig med att köra fordonet.