Bäst svarstider 2023

Försäkrats test av svarstider

Att komma i kontakt med ett försäkringsbolag är inte alla gånger enkelt! Men hos vilka är det enklare? Och hur snabbt får man svar? Vi på Försäkrat.se har undersökt svarstider hos svenska försäkringsbolag.

Testet ger utmärkelse för

  • Snabbast svar via epost
  • Snabbast svar via chatt

Vinnare svarstid via epost

Lassie logo

Lassie har enligt våra tester snabbast svarstid på 20 minuter.

Vinnare svarstid via chatt

Lassie logo

Lassie har även snabbast svarstid via chatt på endast 30 sekunder.

Hur gick undersökningen till?

För att undersökningen ska vara oberoende och varje försäkringsbolag undersökt under samma villkor användes följande regler: frågan ställdes samma dag, samma tid och var en enkel grundläggande fråga som var lätt att svara på.

Hur vi genomförde testet

  • Skickade samma fråga till samtliga försäkringsbolag
  • Vid samma klockslag och veckodag (måndag kl 08.00)

Undersökningens resultat

Samtliga försäkringsbolag med chatt svarade snabbare via chatt än via mejl.

Försäkringsbolagen som svarade snabbast per epost var:

  1. Lassie (20 min)
  2. Evoli (30 min)
  3. Folksam (30 min)

Försäkringsbolagen som svarade snabbast via chatt var:

  1. Lassie (30 sek)
  2. Evoli (36 sek)
  3. Svedea (40 sek)

Vår undersöknings resultat visar att vår hypotes gällande att chattfunktionen ger snabbare svar än mejl i majoriteten av fall stämmer. Vill konsumenten ha ett snabbt svar ska den använda chatten som försäkringsbolagen har.

Undersökningen visade även att många (8 av 15) av de valda försäkringsbolagen inte erbjöd en chatt eller endast erbjöd en chatt med en robot och inte en riktig människa. Av de robotar som gav svar fick konsumenten inget direkt svar, de fick en hänvisning till en artikel eller undersida som förklarar ämnet som de tror frågan refererar till. Undersökningen visar hur de nyare försäkringsbolagen på marknaden generellt sett svarar snabbast i både chatten och per mejl.

Framtida undersökningar kan potentiellt granska om det är en gemensam faktor som nya utmanare på försäkringsmarknaden fokuserar på i deras strategi. Följande illustration visar hur respektive försäkringsbolag presterade:

FörsäkringsbolagSvarstid via chatt
Lassie30 sekunder
Evoli36 sekunder
Svedea40 sekunder
Dina försäkringar60 sekunder
Trygg-Hansa1 minut och 46 sekunder
Folksam2 minuter
Gofido2 minuter
Hedvig14 minuter
ICA försäkringRobot – ej svar på fråga
ManyPetsRobot – ej svar på fråga
GjensidigeEndast för inloggade kunder
IFIngen chatt
LänsförsäkringarIngen chatt
Tabell 1.1 – Resultat svarstider via chatt
FörsäkringsbolagSvarstid via epost
Lassie20 minuter
Evoli30 minuter
Folksam30 minuter
Gofido1 timme
Svedea2 timmar
Dina försäkringar3 timmar
Gjensidige7 timmar
IF7 timmar
Trygg-Hansa1 dygn & 1 timme
ICA försäkring1 dygn & 5 timmar
ManyPets2 dygn & 7 timmar
Länsförsäkringar2 dygn & 7 timmar
Hedvig3 dygn & 8 timmar
Tabell 1.2 – Resultat svarstider via epost

Slutsats

Syftet med undersökningen var att granska försäkringsbolag på svenska marknaden och deras svarstider för två kanaler. Målet var att se vilka försäkringsbolag som var snabbast och mest tillgänglig för en ny generation som föredrar att inte ringa in.

Slutsatsen som kan dras är att chattfunktionen i majoriteten av fall ger ett snabbare svar än mejl, men att de största och mest etablerade försäkringsbolagen inte har chatt eller endast chatt med robot. Fortsättningsvis kan vi dra slutsatsen att 14 av 15 undersökta försäkringsbolag svarar på mejl, även om svarstiden generellt är längre.

Vi på Försäkrat ser fram mot att se om denna aspekt kommer vara avgörande för kundnöjdheten av försäkringsbolagen. Det är trots allt den nya generationen som kommer kliva in i försäkringsmarknaden snart.