Bäst svarstider 2024

Försäkrats test av svarstider

Att komma i kontakt med ett försäkringsbolag är inte alla gånger enkelt! Men hos vilka är det enklare? Och hur snabbt får du svar? Vi på Försäkrat.se har undersökt svarstider hos svenska försäkringsbolag 2024.

Testet ger utmärkelse för

  • Snabbast svar via e-post
  • Snabbast svar via chatt

Vinnare svarstid via e-post

FurryChamp logo

FurryChamp har enligt våra tester snabbast svarstid på 12 minuter via epost.

Vinnare svarstid via chatt

Lassie logo

Lassie har snabbast svarstid via chatt på endast 25 sekunder.

Hur gick undersökningen till?

För att säkerställa att undersökningen är oberoende och att varje försäkringsbolag är undersökt med samma villkor användes följande regler: frågan ställdes samma dag, samma tid och det var en enkel grundläggande fråga som enkelt kan besvaras.

Hur vi genomförde testet

  • Skickade samma fråga till samtliga försäkringsbolag
  • Vid samma klockslag och veckodag (tisdag kl 10.00)

Resultat från undersökningen

Samtliga försäkringsbolag med chatt svarade snabbare via chatt än via mejl.

Försäkringsbolagen som svarade snabbast per mejl var:

  1. FurryChamp (12 min)
  2. Gouda (13 min)
  3. Gofido (36 min)

Försäkringsbolagen som svarade snabbast via chatt var:

  1. Lassie (25 sek)
  2. Dina Försäkringar (33 sek)
  3. IF (50 sek)

Årets undersökning visade att svenska försäkringsbolagen är snabbare att svara i deras chatt än via e-post, precis som förra året (läs mer om den här). Av de 16 försäkringsbolag vi har med i detta test har 10 försäkringsbolag en chattfunktion med personlig service (62,5%). Det är en liten ökning från förra året då siffran var 61,5%. Genomsnittstiden av svarstiden via chatt var även snabbare detta år, vilket kan vara en indikation på att försäkringsbolagen lagt mer fokus på detta jämfört med tidigare.

Den genomsnittliga tiden för försäkringsbolagen att svara per mejl var också snabbare, dock var det 3 (av totalt 16) försäkringsbolag som inte svarade alls per mejl. I tabellerna nedan kan du avläsa vilket alternativ av chatt och mejl som kommer ge dig snabbast svar av ditt försäkringsbolag, eller om du endast vill veta för att kunna göra ditt beslut gällande val av försäkringsbolag lättare.

FörsäkringsbolagSvarstid via chatt
Lassie25 sekunder
Dina Försäkringar33 sekunder
IF50 sekunder
Gofido1 min
Folksam1 min 24 sekunder
Evoli1 min 30 sekunder
FurryChamp2 min 30 sekunder
Agria2 min 35 sekunder
Trygg-Hansa2 min 40 sekunder
Svedea3 min
ICARobot, ej svar på fråga
GjensidigeIngen chatt
LänsförsäkringarIngen chatt
Sensor FörsäkringIngen chatt
ERVIngen chatt
GoudaIngen chatt
Tabell 1.1 – Resultat svarstider via chatt
FörsäkringsbolagSvarstid via mejl
FurryChamp12 min
Gouda13 min
Gofido36 min
ERV1 timme 15 min
Sensor Försäkring1 timme 15 min
Länsförsäkringar1 timme 20 min
Dina Försäkringar5 timmar 15 min
Lassie7 timmar 30 min
Agria23 timmar 40 min
Gjensidige24 timmar
Svedea24 timmar 30 min
ICA25 timmar
IF46 timmar
Trygg-Hansaej svar
Evoliej svar
Folksamej mejl
Tabell 1.2 – Resultat svarstider via mejl.

Slutsats

Syftet med undersökningen är att granska försäkringsbolag på svenska marknaden och deras svarstider på två olika kanaler som inte kräver att kunden ringer in. Målet var att se vilka försäkringsbolag som var snabbast och mest tillgängliga för en ny generation som föredrar att inte ringa för att ställa frågor.

Slutsatsen som kan dras är att chattfunktionen i majoriteten av fall ger ett snabbare svar än mejl, men att ett flertal etablerade försäkringsbolagen inte har chatt eller endast chatt med robot. Fortsättningsvis kan vi dra slutsatsen att 13 av 16 undersökta försäkringsbolag svarar på mejl, även om svarstiden generellt är längre än via chatt.

Vi på Försäkrat ser fram mot att se om trenderna kring kundnöjdhet och försäkringsbolagens svarstider hör ihop i framtida undersökningar. Vad vi kan se verkar flera institut undersöka detta och det verkar därför bli mer relevant än tidigare. Vi tror att det kan bli en konkurrensfördel för försäkringsbolagen som gör detta bra, men det får tiden visa. Tack för att du läste vår undersökning och vi hoppas att du fått en bra bild av försäkringsbolagens responstid!