Försäkrat.se » Nyheter » Vad är hållbara försäkringar?

Vad är hållbara försäkringar?

Om hållbarhet är något som ligger dig varmt om hjärtat, kan du glädja dig åt att det även kan gälla för dina försäkringar. En hållbar försäkring uppfyller de fyra principer som Förenta Nationerna (FN) har ålagt i initiativet Priciples for Sustainable Insurance (PSI). Initiativet syftar till att fungera som ett globalt ramverk för försäkringsmarknaden att stärka sitt bidrag till ett säkrare, hälsosammare och hållbart samhälle. Därmed omfattar principerna miljömässiga, sociala och ledningsmässiga risker och möjligheter i kärnverksamheten. Dessutom omfattar de även försäkringslösningar för utsatta samhällen och städer, samt investeringar i hållbar infrastruktur och grön teknik.

De fyra grundläggande principerna är:

  1. I vårt beslutsfattande ska vi inkludera miljö-, sociala och ledningsmässiga frågor som är relevanta för vår försäkringsverksamhet.
  2. Vi ska samarbeta med våra kunder och affärspartners för att öka medvetenheten om frågor som rör miljö, samhälle och styrning, för att hantera risker och utveckla lösningar.
  3. Vi kommer att samarbeta med regeringar, tillsynsmyndigheter och andra viktiga intressenter för att främja omfattande insatser i samhället kring frågor som rör miljö, samhälle och styrning.
  4. Vi ska visa ansvar och öppenhet genom att regelbundet offentliggöra våra framsteg vid genomförandet av principerna.

Mer information om initiativet finns här: https://www.unepfi.org/psi/

Exempel på hållbara bilförsäkringar

Nu studerar vi hållbarheten på en mer praktisk nivå, utifrån en konsuments perspektiv. Vad kan du titta efter när du ska försäkra sin bil, till exempel? I en jämförelse på konsumenternas.se får 15 olika försäkringsbolag frågor gällande hållbarhet kring miljö i sina bilförsäkringar. Genom att försäkringsbolagen ställer krav på bilverkstäderna om hur de ska utföra reparationer, kan bolagen begränsa koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan. Lägst koldioxidutsläpp ger reparationer där skadade bildelar lagas eller att man återanvänder oskadade delar som monterats bort. Om verkstaden använder begagnade reservdelar vid reparationer ger det lägre koldioxidutsläpp än om de använder nya reservdelar. Frågorna som ställs i jämförelsen är:

  • Ställer försäkringsbolaget egna miljökrav på verkstäder som de anlitar?
  • Kontrollerar försäkringsbolaget att verkstäderna följer bolagets miljökrav?
  • Vilka krav ställer försäkringsbolaget på verkstäderna när det gäller begagnade bildelar?
  • Får du en miljöbil när du har rätt till hyrbil?
  • Får du premierabatt om du har en miljöbil?
  • Informerar försäkringsbolaget om skadeförebyggande åtgärder på sin webbplats?

Det försäkringsbolag som har svarat “Ja” på samtliga frågor om hållbarhet är Folksam. Bolaget ställer krav på att verkstäderna, i minst 30% av alla reparationer, helt eller delvist ska använda återbruksmaterial och främst laga glas och plast. Dessutom ger Folksam även en 10% rabatt för miljöbilar i max 3 år från dess registreringsdag.

De flesta försäkringsbolag fallerar på tillgänglighet och premierabatt för miljöbilar, men svarar “Ja” på resterande frågor. I denna grupp ingår bolag som exempelvis Länsförsäkringar, ICA Försäkring, Trygg Hansa och IF Försäkringsbolag.