Försäkrat.se » Nyheter » Vårdgarantin i Sverige – så ser läget ut idag

Vårdgarantin i Sverige – så ser läget ut idag

Vårdgarantin i Sverige - så ser läget ut idag

Vårdgarantin infördes för att begränsa väntetiderna för nödvändig vård i Sverige, men det är svårt för många av regionerna att uppfylla garantin. Det beror dels på vårdskulden efter pandemin, men också på att fler söker vård idag jämfört med tidigare.

Vad innebär vårdgarantin?

Vårdgarantin, som infördes 2005, är en begränsning av hur länge du som mest behöver vänta på att få kontakt med vården och att få nödvändig vård i den region där du bor. Däremot är det inte någon garanti för att du ska få vård, eller vilken typ av vård du ska få. Vårdgarantin ser till att du kan få kontakt med den vårdcentral du har valt samma dygn, antingen via telefon, videosamtal eller fysiskt besök. Du är också garanterad en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom högst tre dagar. Dessutom ser vårdgarantin till att du får besöka en specialistmottagning inom 90 dagar om du har behov av det, och att du även får tid för behandling eller operation inom 90 dagar.

Svårt för många regioner att uppfylla vårdgarantin

På senare år har det blivit allt svårare för många regioner att uppfylla vårdgarantin. Under 2011 kunde vårdgarantin inom specialistvården uppfyllas till 85 procent i hela landet, vilket sjönk till 63 procent under 2023. Däremot uppfylldes vårdgarantin för specialistvård till 82 procent i Stockholm både under 2011 såväl som 2023. Antalet personer som fått besöka specialistvården inom 90 dagar i Norrland låg på 96 procent 2011, men sjönk till endast 52 procent 2023. Hur snabbt man kan få vård varierar alltså betydligt mellan de olika regionerna.

Vårdskulden en av anledningarna

Den så kallade vårdskulden, som uppstod under pandemin, anges som en av orsakerna till att vårdgarantin inte kan uppfyllas lika väl idag som tidigare. Det beror på att många sjukvårdsbesök behövde skjutas upp till förmån för patienter med covid-19 medan pandemin pågick. Men, det finns även andra anledningar till den fallande trenden, till exempel att fler söker sig till vården idag. Strax över 3 procent stod i vårdkö 2011, medan omkring 6 procent av befolkningen stod i kö i början av 2023. Det innebär att allt fler inte får vårdgarantin uppfylld och därmed kan gå miste om viktiga behandlingar och operationer.

Vad händer när vårdgarantin inte uppfylls?

Du som inte får tillgång till den vård du behöver inom den tidsperiod som anges i  vårdgarantin ska erbjudas vård på en annan mottagning som du blir hänvisad till. Därmed har du ingen möjlighet att själv välja mottagning och den kan vara belägen i din egen region såväl som i andra regioner. Du kan få ersättning för eventuella extra kostnader, till exempel resor som uppkommer när du hänvisas till en annan mottagning. Du har även möjlighet att tacka nej till erbjudandet om vård, vilket innebär att du avstår från vårdgarantin. Ett annat alternativ är att teckna en sjukvårdsförsäkring (läs mer här) för att slippa de långa väntetiderna inom vården. Med en sådan försäkring går det att få vård inom betydligt kortare tid än vad vårdgarantin kan erbjuda, både när det gäller medicinsk rådgivning, vård, specialistvård och operationer.