Försäkrat.se » Nyheter » Vinnare av Försäkrats stipendium HT 2023

Vinnare av Försäkrats stipendium HT 2023

Vinnare av Försäkrat Stipendium HT 2023

I november utsågs vinnaren av Försäkrats stipendium för höstterminen 2023. Vi kan stolt presentera Nathalie Wong som skriver om försäkringsskyldighet för AI! Uppsatsen belyser försäkringsskyldigheten för AI och eventuella medfölja risker som det innebär. Detta i takt med att Europaparlamentet diskuterat detta ämne gör det otroligt relevant. Vi håller med Nathalie att det är ett intressant och viktigt ämne. Nedan kan du läsa vår intervju med vinnaren.

Hur känns det att du vunnit Försäkrat stipendium?

Det känns väldigt bra! Jag själv tycker att mitt uppsatsämne är väldigt spännande och det känns därför roligt att även Försäkrat som har god inblick i försäkringsbranschen anser att det är värt att uppmärksammas.

Vad motiverade dig till att skriva om ditt valda ämne?

Mitt intresse för försäkringsrätt väcktes väldigt tidigt på juristprogrammet och har i princip följt med mig genom hela utbildningen. Försäkringsrätt kan vid första anblick framstå som torrt och tråkigt men det finns väldigt mycket att fördjupa sig i, till exempel kring avtalstolkning och försäkringsrättens förhållande till skadeståndsrätten. När jag upptäckte Europaparlamentets förslag om obligatorisk ansvarsförsäkring för AI noterade jag att försäkringsplikt är ett ämne som väldigt få har skrivit om, både på universiteten men även i litteraturen. Försäkringsplikt i sig är intressant ur flera olika perspektiv, såsom ur ett skadeståndsrättslig perspektiv, ur den skadelidandes perspektiv och ur försäkringsgivarnas perspektiv. Detta i kombination med att AI är särskilt högaktuellt nu, gjorde att jag valde att skriva om detta.

Hur kom det sig att du upptäckte den bristande utredningen av försäkringsskyldigheten för AI som EU föreslår?

Det har varit mycket prat de senaste åren om strikt skadeståndsansvar för AI. Av en nyhetsartikel om just detta framgick att EU även hade diskuterat en försäkringsplikt för att komplettera det strikta ansvaret. Jag blev nyfiken och ville läsa mer om hur EU motiverade en försäkringsplikt i detta sammanhang. Jag fann då att motiveringen var knapphändig och att man inte särskilt ingående hade utrett vilka konsekvenser förslaget skulle kunna medföra för AI-operatörerna, försäkringsbranschen eller de skadelidande, vilket jag tyckte var anmärkningsvärt.

Vi på Försäkrat.se tackar Nathalie för en intressant läsning och för denna intervju!