Försäkrat.se » Nyheter » Allt du behöver veta om du råkar ut för en viltolycka

Allt du behöver veta om du råkar ut för en viltolycka

Allt du behöver veta om du är med om en viltolycka

Det sker en viltolycka i Sverige var 8:e minut och de flesta inträffar under försommar och höst. Personskador sker oftast vid olyckor där älgar är iblandade, medan majoriteten av viltolyckorna inträffar med vildsvin och rådjur.  

Du som är bilförare behöver vara förberedd på vad du måste göra om du råkar ut för en olycka med vilt. Du är i de flesta fall skyldig att göra en polisanmälan och markera olycksplatsen. Sedan är det dags att kontakta ditt försäkringsbolag vid personskador eller skador på ditt fordon

Ring 112 och gör en polisanmälan

Om du råkar köra på ett vilt djur såsom björn, hjort, rådjur, mufflonfår, älg, järv, lo, vildsvin, utter, örn, varg eller ren måste du göra en polisanmälan. Det gäller oavsett om djuret har  avlidit, är skadat eller om det inte är kvar på olycksplatsen. Du ska informera polisen om dina personuppgifter, uppgifter om ditt fordon, var olyckan har skett, vilket djur du har kolliderat med och i vilken riktning det har tagit vägen om det inte längre är inom synhåll.

Att låta bli att göra en polisanmälan efter en viltolycka kan ge böter. Det finns däremot ingen anmälningsplikt till polisen om du kolliderar med andra typer av vilt som grävling eller räv.

Markera platsen och ställ ut en varningstriangel

För att djuret ska kunna spåras behöver du markera olycksplatsen med en viltolycksremsa, en plastpåse eller kanske ett klädesplagg. Huvudsaken är att eftersöksjägare ska kunna hitta platsen och eventuellt kunna spåra djuret om det har försvunnit. Markeringen gör också att andra i trafiken ska veta att viltolyckan har anmälts till polisen. Om du eller någon av dina medpassagerare har skadats kommer polisen också att komma till olycksplatsen.  

Sedan behöver du placera ut en varningstriangel cirka 200-300 meter från olycksplatsen och sätta på bilens varningsblinkers. Har du däremot kolliderat med vildsvin, varg eller björn bör markeringen göras 300-400 meter från olycksplatsen för att inte försätta dig eller andra i fara.

Du får inte själv ta med dig ett dött djur

Om djuret du har kolliderat med har avlidit eller skadats ska du inte gå i närheten av det eller försöka spåra det själv. Däremot kan du flytta ett dött djur från vägen om det är möjligt utan att riskera din egen säkerhet. Döda djur tillhör markägaren eller staten och skadade djur ska spåras av eftersöksjägare som polisen i sådana fall kontaktar efter din polisanmälan av olyckan.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag

När du har kommit hem kan du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. En viltolycka kan orsaka både skador på bilen och personskador. Om du har en helförsäkring eller vagnskadegaranti kan du få ersättning för att reparera eventuella skador på bilen efter en viltolycka. Det finns också tillägg till halvförsäkringen som kan ge dig ersättning för hela eller delar av reparationskostnaden.

Minska risken för viltolycka

För att förebygga en viltolycka är det viktigt att vara extra alert under körning i maj och juni samt oktober och november. De tidpunkter på dygnet då risken är som störst för en olycka med vilt är i skymning och gryning när djuren rör på sig för att hitta mat och vatten. Sänk hastigheten om du ser djur utanför vägen och gör dig beredd att stanna direkt. Om du ser ett djur som korsar vägen brukar det ofta följas av fler djur och du bör vara extra uppmärksam. Du bör även sänka hastigheten i slutet av ett viltstängsel samt när du ser varningsmärken för vilt.  

Om du bor i ett område med många viltolyckor kan det vara bra att se över din bilförsäkring så att du har ett tillräckligt skydd om olyckan skulle vara framme. Precis som med de flesta andra försäkringar kan villkoren variera beroende på hur omfattande försäkring du väljer och vilket försäkringsbolag du är kund hos.