Försäkrat.se » Nyheter » Att tänka på när du öppnar och stänger ditt fritidshus

Att tänka på när du öppnar och stänger ditt fritidshus

Vi förstår att du vill vara säker på att ditt fritidshus är skyddat under alla säsonger, även de när du inte är där. Därför har vi skapat denna artikel, för att du ska kunna gå genom vad som bör göras och vad du bör ha i åtanke. Genom att följa våra råd kan du känna dig trygg i att du gjort vad du kunnat gör att hålla ditt fritidshus säkert. Vi förser dig även med information om hur du hanterar skador, eftersom dessa vanligtvis upptäcks när du öppnar eller stänger ditt fritidshus.

Förhindra inbrott

För att förhindra inbrott i ditt fritidshus bör du se till att alla dörrar och fönster har godkända lås. Om du har källarfönster bör förses med galler. Med andra ord, alla ingångar till fritidshuset ska du kunna låsa. Om någon obehörig ändå lyckas ta sig in är det viktigt att du har ett godkänt larm som notiferar dig om det misstänks inbrott. För att göra det svårare för inbrottstjuven kan du också gömma stegar och trädgårdsredskap som annars kunnar användas för att bryta sig in. Du kan även inhägna ditt fritidshus och/eller sätta en vägbom, detta kan du potentiellt samarbeta med dina grannar med. Sist men inte minst bör fritidshuset ha fungerande utomhusbelysning (ännu bättre om de har inbyggd rörelsedetektor). Trots allt detta kan inbrott fortfarande ske, även om risken är betydligt mindre. Därför är det viktigt att du har en fritidshusförsäkring. För försäkringens skull är det även gynnsamt om du har bilder/dokumentation på dina värdefulla prylar i fritidshuset.

Öppna fritidshuset – checklista

  • Kolla regelbundet till golvbrunnarna och rensa dem. Se också till att alla rörfogar är intakta.
  • Stäng av vattenfelsbrytare när du lämnar huset, den kan stoppa läckage.
  • Se till att köket är skyddat genom att ha diskbänkinsats, tätade stosar på vattenledningar och underlägg under vitvarorna.
  • Kontrollera expansionskärl regelbundet och byt om det behövs.

Stänga fritidshuset – checklista

  • För att säkerställa att rören inte fryser vid temporärt elavbrott bör du stänga av vattnet och även tappa ur det ur rörsystemen, varmvattenberedaren och spolcisternen i din toalett.
  • Sänk värmen till cirka 15 grader. Stäng inte av värmen helt.
  • För att förebygga frysning ytterligare kan du hälla giftfri glykol i toaletten, värmesystem och golvbrunnar.
  • Trots dessa förebyggande åtgärder kan frysning eller annan skada uppkomma, se därför till att kolla till fritidshuset några gånger under perioden du inte bor där. Möjligtvis känner du någon i området som du litar på som kan göra det åt dig.