Försäkrat.se » Nyheter » Olyckor på Vintern

Olyckor på Vintern

snöskoterförsäkring

Transportstyrelsen har gått ut med varningar i norra Sverige då de tycker sig sett en ökning under vintern 2018/2019 med skoterolyckor. Vad som orsakat denna ökning av olyckor är man inte helt säker på med det spekuleras i att kraftigare volym på snöskoterns motor kan vara en bidragande faktor.

Vi har därför kollat mer på statistiken kring detta. När vi gjorde denna undersökning så valde vi att kolla åren 2012 – 2019 för att se om vi kan hitta nått samband. Någonting som vi ser rätt tydligt direkt är att det är hela 76% män som är skadade eller omkomna i snöskoterolyckor.

Vanligaste typen av olycka

Det vi kan se är att den vanligaste orsaken till olycka är att det skett någon form av kollision. Majoriteten av gångerna så har det vid dödlig utgång varit kollision med fasta föremål. Sedan när det kommer till den vanligaste typen av olycka som inte är dödlig utgång. De gångerna så har det varit när man vält eller ramlat av snöskotern.

Olyckstyper med Snöskoter

Det finns många olika typer av olyckor och benämningar för varje. Som vi nämnt ovan så är KF (Kollision med Fast föremål) de mest vanliga vid dödlig utgång. Det finns även GI (Gått genom isen), KR (Kört ner i ravin) och många fler.
Om det sker en olycka så ska man vara noga med att ringa polisen direkt och även gärna nämna vilket typ av olycka som skett. Nedan hittar ni alla benämningar som kan vara bra att veta.

Trygghet vid olycka

Vi rekommenderar alla som köper en snöskoter att direkt vid köpet även teckna för snöskoterförsäkring. Det behöver inte vara dyrt men det kommer att rädda dig många gånger från dyra kostnader. Behöver du hjälp med detta så får du gärna besöka vår jämförelsesida för snöskoterförsäkringar.