Försäkrat.se » Nyheter » Skydda ditt digitala team

Skydda ditt digitala team

Framtidens arbetsplatser kommer se betydligt annorlunda ut, det är de flesta överens om. Exakt hur är däremot ingen som vet. Med pågående Corona-pandemi och konceptet WFH, work from home, har vi även fått bekräftat att det är möjligt, även fast vi vill eller inte.

Som arbets- eller uppdragsgivare finns ett ansvar att skydda dina medarbetare och innan har det varit mycket enkelt. Konceptet har varit att du har en företagsförsäkring för dina anställda och de skyddas under arbetstid. I framtiden, när vi fortsätter att arbeta hemifrån, kan även anställda börja flytta och jobba därifrån de faktiskt vill. Ta med sig jobbet istället för att flyttat till jobben.

Förslag på lösningar

Vi på försäkrat.se har inga färdiga lösningar för just ditt företag men vi har tagit fram två smarta tillvägagångssätt som kanske kan passa er. Kom ihåg att detta endast är allmänna förslag och ni borde själva läsa på villkor och exakt vad som är skyddat i respektive förslag.

Kontakta ert försäkringsbolag

Det första förslaget är helt enkelt att kontakta ett nuvarande försäkringsbolag. De kan ha arbetat fram lösningar som fungerar bra för just er konstellation. Innan du ringer kan det vara smart förbereda och läsa på exakt hur er situation ser ut. Det kan vara saker som om medarbetare ska arbeta utomlands eller bara hemma. Även frågor som hur ni som arbetsgivare planerar att tillgodo se arbetsmiljöerna. På så sätt kan försäkringsbolaget gör en rimligare bedömning utav er ärende.

Nischad försäkring remote team

Andra alternativet är en betydligt mer nischad försäkring för remote team. Den skyddar dina medarbetare oavsett vart i världen de arbetar ifrån. Kostnaden avgörs per anställd och du kan hela tiden skala upp eller ned beroende på hur teamet förändras. Bolag bakom försäkringen heter SafteyWing och hör hemma i Norge och USA.