Försäkrat.se » Nyheter » Var redo om översvämningen drabbar dig

Var redo om översvämningen drabbar dig

Årets sensommar bjöd på en hel del regn och i flertalet svenska städer steg vattennivån så pass mycket att det blev översvämningar. Gävle, Kristianstad och Kalmar är några av de städer som drabbades hårt av skyfall och översvämningar, som kan ge förödande konsekvenser för infrastruktur, byggnader, objekt och människoliv. Som privatperson finns det mycket du kan göra för att komma lindrigt undan om översvämningen kommer till din stad.

Här följer en lista på hur du hanterar en översvämning.

Försäkra! Försäkra! Försäkra!

Du kan få ersättning från en villaförsäkring eller fritidshusförsäkring om din fastighet drabbas av översvämning efter skyfall eller snösmältning. Då gäller en vattenmängd på 1 mm/minut eller 50 mm/dygn. Du kan också få ersättning om vatten rinner in i huset från marknivå via en ventil, avlopp, dörr eller fönster. Om lös egendom, som till exempel möbler och andra tillhörigheter, skadas kan detta täckas av en hemförsäkring. Olika försäkringsföretag har olika erbjudanden gällande självrisk och åldersavdrag.

Efter att en översvämning har inträffat ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Ta gärna bilder på din egendom innan och efter översvämningen, för att lättare kartlägga skadegörelsen. Om skadorna är så pass omfattande att du inte kan bo kvar, så kan din hemförsäkring ersätta merkostnader för ett tillfälligt boende någon annanstans.

Om din bil skulle skadas i en översvämning behöver du ha en helförsäkring för att få ersättning för det skadade fordonet eller reparationer. Detsamma gäller för andra fordon, såsom exempelvis husvagnar.

Förbered din egendom

För att skydda din fastighet mot att skadas i översvämningar kan du göra följande saker:

 • Ta reda på översvämningsrisken via MSB Översvämningsportal.
 • Kontrollera att dörrar, fönster och ventiler är täta.
 • Förvara värdesaker och elektronik högt upp – källaren rekommenderas inte.
 • Placera fordon på en hög plats.

Om risken för en översvämning är hög, kan du även göra följande:

 • Se till att ha en utrymningsplan och packa en väska med nödvändigheter.
 • Ha en mobiltelefon med fullt batteri till hands.
 • Använd sandpåsar för att täppa igen golvbrunnar och toalettstolar, samt för att bygga en barriär runt fastigheten.
 • Stäng av strömmen på huvudströmbrytaren om det rinner in vatten i byggnaden.

Efter översvämningen:

 • Kontakta ditt försäkringsbolag. Dokumentera skador.
 • Kontrollera med en elektriker att det är säkert att slå på strömmen.
 • Vädra ur fukt genom att öppna fönster och dörrar.

Håll kontakt med din omgivning

Vid risk för en översvämning eller under tiden det händer är det viktigt att följa vad som händer runt omkring dig. Ha tillgång till en fulladdad mobiltelefon och följ nyhetssändningar. På så sätt kan du be någon i närheten eller myndigheter om hjälp och få kunskap om huruvida dricksvattnet är drickbart. Om din situation skulle bli allvarlig kan du också få hjälp av räddningspersonal genom att vara kontaktbar och kommunicera med omvärlden.