Försäkrat.se » Nyheter » Vinnare av Försäkrats stipendium HT 2022

Vinnare av Försäkrats stipendium HT 2022

I januari 2023 utsåg vi vinnarna av Försäkrats stipendium för höstterminen 2022. Vi kan stolt presentera Clara Ramshage och Rebecka Reindeau som skrivit Painiting Inside the Lines – The Intraprenurial Dilemma! Uppsatsen belyser ämnet intraprenörskap ur flera perspektiv och hur det även gynnar samhället i stort. Nedan kan du läsa vår intervju med vinnarna.

Om du är intresserad av att läsa uppsatsen: Painting Inside the Lines – The Intrapreneurial Dilemma

Hur känns det att ni vunnit vårt stipendium?

Det är en stor ära, det känns verkligen fantastiskt kul! Vi har båda ett stort intresse för värdeskapande intraprenörskap, så det är mycket kul att ämnet uppmärksammas. 

Vad motiverade er till att skriva om ert valda ämne?

Intraprenörskap är ett otroligt viktigt ämne. Eftersom stora företag har förutsättningar att göra en märkbar skillnad kan intraprenörskap ha en direkt påverkan på samhället. Genom att främja en organisationskultur där  anställda uppmuntras att tänka bortom kortsiktig vinst och överväga de bredare sociala- och miljömässiga konsekvenserna av innovation. Detta innebär vidare att organisationer kan utveckla lösningar som är mer hållbara, etiska och socialt ansvarsfulla. 

Hur kom ni på idén att skriva om hur man fostrar ett entreprenöriellt mindset i organisationer?

Med ett intresse för entreprenörskap och arbetslivserfarenhet från större företag med innovativa företagskulturer kände vi båda ett starkt intresse för innovation som en del av företagsstrategi. Vi märkte att ett “entreprenöriellt mindset” – utan vidare förklaring – var någonting som lyfts i arbetsannonser i hög utsträckning. Det som uppdagades tidigt i vår arbetsprocess var att många organisationer kämpar med innovation även när det är en strategisk prioritet. Denna komplexitet är något som vi belyser, samt den distinktion som finns både praktiskt och teoretiskt inom intraprenörskap.

Vi på Försäkrat.se tackar Clara och Rebecka för en intressant och nytänkande läsning och för att de ställde upp på denna intervju!