Försäkrat.se » Nyheter » Visste du att förseningar orsakade av snökaos kan ge dig ersättning?

Visste du att förseningar orsakade av snökaos kan ge dig ersättning?

Vintern är ännu en gång på besök i Sverige vilket innebär snö i stora delar av landet. Tyvärr är en av konsekvenserna av snökaos förseningar i trafiken. Det kan vara tåg som inte kommer fram eller bilar bilar på vägen som är fast i kö. Förutom att det är irriterande och påfrestande att sitta fast och bli försenad, kan det även innebära merkostnader i vissa fall. I denna artikel kan du läsa i vilka fall du har rätt till ersättning på grund av snöoväder samt vad du behöver ha dokumenterat.

Försenad resa

Om din resa blir försenad på grund av oväder som exempelvis snökaos finns det chans att din hemförsäkring kan ge dig viss ersättning. I de flesta heltäckande hemförsäkringarna ingår resestartsydd. Om inte finns det ofta att lägga till försäkringen som ett tillägg. Resestartskyddet kan ge dig ersättning om du exempelvis missat avgången till din resa (bland annat till tåg eller flyg) som följd av en oväntad händelse, i detta fall snöoväder. Förseningen kan också orsaka dig merkostnader för resa och/eller övernattning i och med att du måste invänta nästa avgång till destinationen. Ibland kan försäkringen även ge dig ersättning för dina förlorade semesterdagar som varit nödvändiga att nyttja på grund av förseningen. Om fallet är att du är försenad på grund av en trafikolycka som orsakats av snöoväder kan du också söka ersättning i de flesta fall.

Inställd resa

I värsta fall kan det hända att din resa blir helt inställd till föjld av snökaos. Det kan exempelvis vara ett flyg som inte kan avta från Arlanda av säkerhetsskäl eller ett tåg som blir inställt. Merkostnader som då täcks av resestartskyddet ska anses vara nödvändiga och skäliga, kostnaderna ska även vara menade att ta dig till samma destination som var planerat med den inställda resan. Viktigt att notera är att villkoren för vad som ingår i försäkringbolagens resestartskydd skiljer sig mycket mellan bolagen, men också mellan de olika nivåerna av hemförsäkringen hos ett och samma försäkringsbolag. Om du reser mycket och speciellt mycket under vinterhalvåret kan det vara bra att se till att du har rätt till ersättning vid inställd eller försenad resa eftersom risken att det inträffar är större ju mer du reser.

Vad behövs för att få ersättningen?

För att kunna söka ersättning från ditt försäkringsbolag är det viktigt att du har rätt och giltig dokumentation från händelsen. Detta är hos de flesta bolag följande dokument/intyg:

  • Intyg från researrangören (exempelvis SAS eller SJ) eller bärgningsbolag som hjälpt dig eller annan trafikant som gjort dig försenad.
  • Giltiga kvitton som styrker dina merkostnader på grund av förseningen.
  • Tips! Eftersom det krävs att merkostnaderna är skäliga rekommenderar vi att du hör med ditt försäkringsbolag om din planerade kostnad anses vara skälig innan du gör köpet. Detta för att unvika en tråkig överraskning när ersättningen betalas ut.