Försäkrat.se » Nyheter » Försäkring vid privatleasing

Försäkring vid privatleasing

Försäkring leasingbil

Att leasa bil blir allt mer vanligt eftersom det är enkelt och inte kräver någon kontantinsats. Det fungerar lite som ett mobilabonnemang där du betalar en fast månadskostnad och är bunden i 1-2 år. Vi förstår att många tycker det verkar lockande, men vi förstår också att det uppkommer många frågor kring ämnet. En mycket relevant och viktig fråga är om det krävs att man försäkrar bilen när den privatleasas. I denna artikel kommer vi att reda ut det så att du känner att du har koll.

Privatleasing försäkring

Sanningen är att lagen kring obligatorisk bilförsäkring är densamma för privatleasade bilar som för köpta privatbilar. Det lagstadgade kravet staten har på alla som äger en bil som de vill kunna köra är att bilen har en trafikförsäkring. Detta är den mest grundläggande försäkringen bilen kan ha och den täcker personskador och skador på annans egendom som kan uppstå i en olycka med bilen. Du skyddar därmed inte din egen privatleasade bil genom att ha en sådan försäkring. Om du vill ha en mer täckande försäkring för din privatleasade bil bör du överväga en hel- eller halvförsäkring. Med en sådan täcks även skador på din egen privatleasade bil och inte endast annans egendom. Många privatleasade bilar är nya och då har den en gällande vagnskadegaranti vilket innebär att det räcker att teckna halvförsäkring, leasingbilen har då samma skydd som en helförsäkring i de flesta fall.

Vem betalar försäkringen på leasingbil?

Det är du som är ytterst ansvarig för att bilen är laglig och körbar på vägarna, det vill säga att den är försäkrad. Därmed är det även du som är betalningsskyldig till försäkringsbolaget. Företaget du privatleasar bilen av har inget med försäkringen att göra.

Vilken försäkring på leasingbil?

Som nämnt innan krävs det att du försäkrar din privatleasade bil för att kunna köra den lagligt. Vilken försäkringsbolag du väljer är dock helt upp till dig själv. Företaget du leasar bilen av kan möjligtvis rekommendera försäkringsbolag, men valet är alltid ditt.