Försäkrat.se » Nyheter » Såhär får du rätt ersättning för bilskada

Såhär får du rätt ersättning för bilskada

Artikel om hur du ska få rätt erästtning för en bilskada

Om du ska få ersättning för en bilskada gäller det att värderingen av bilen blir rätt, så att den kan repareras eller att du kan köpa en ny bil av samma värde. Tycker du att din bil är för lågt värderad finns det en del åtgärder du kan vidta för att få försäkringsbolaget att acceptera ett högre värde. Här får du veta mer om olika typer av ersättningar vid skador på din bil och hur du gör om du och försäkringsbolaget inte kommer överens.

Reparation och inlösen

Vid skador på din bil kan försäkringsbolagen erbjuda två olika typer av ersättningar. Antingen får du ersättning för att reparera bilen, eller så erbjuds du inlösen, vilket innebär en summa pengar som motsvarar bilens marknadsvärde. På detta sätt har du möjlighet att köpa en likadan begagnad bil i samma skick.

Vilket försäkringsbolag ska du vända dig till?

Du kan antingen få ersättning från ditt eget försäkringsbolag om du har orsakat en skada på bilen, eller om det är du som har krockat med en annan bil, förutsatt att du har tecknat en helförsäkring. Då måste du betala den självrisk som anges i försäkringsvillkoren, och försäkringsbolaget kan själva välja om de vill ersätta en reparation av din bil eller om de vill erbjuda inlösen av bilen.  

Normalt brukar reparation vara det första valet från försäkringsbolagets sida. Men ibland är reparationskostnaden betydligt högre än vad bilen är värd. Dessutom kan bilen vara så skadad att den inte kan återställas i trafiksäkert skick. Då kan försäkringsbolaget lösa in bilen i stället. Om din bil däremot har skadats vid en påkörning av en annan förare är det den personens försäkringsbolag som ska ersätta dig, oavsett vilken typ av bilförsäkring du har. I denna situation brukar du själv få avgöra om du vill att din bil ska repareras eller om den ska lösas in. Du behöver inte heller betala någon självrisk eftersom det inte är du som har orsakat skadan.

Om du anser att ersättningen är för låg

Det är inte alltid som privatpersoner och försäkringsbolag har samma uppfattning om en bils värde. Det kan därför hända att du tycker att ersättningen är för låg. Här är det viktigt att komma ihåg att eventuella renoveringar du har gjort som inte påverkar bilens marknadsvärde inte påverkar det ersättningsbelopp du får från försäkringsbolaget. De brukar inte heller ta någon hänsyn till om bilen var i mycket bra skick, utan utgår främst från bilens miltal, modell och ålder.

Det första du bör göra om du vill klaga på ersättningen för din bil är att kontrollera hur försäkringsbolaget har gjort värderingen, för att om möjligt upptäcka eventuella fel eller brister. Du kan också undersöka värdet på andra bilar i liknande skick genom att besöka marknadsplatser för begagnade bilar eller fysiska bilhandlare. Försäkringsbolaget ska kunna motivera hur de har gjort värderingen. Det går också att begära en omprövning av värderingen genom att kontakta försäkringsbolaget.

Nästa steg är att vända dig till en värderingsman från Svenska Handelskammaren som kan värdera din bil mot en kostnad. Det är vanligt att du och försäkringsbolaget delar på denna kostnad, men ibland kan försäkringsbolaget betala hela beloppet. Kom bara ihåg att värderingsmannen i vissa fall kan komma fram till ett lägre värde på din bil än försäkringsbolaget.  

Skulle du fortfarande vara missnöjd med försäkringsbolagets värdering kan du alltid skicka in ett klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Deras beslut är dock bara en rekommendation, men de flesta företag brukar följa Allmänna reklamationsnämndens råd. I sista hand kan du stämma försäkringsbolaget genom att vända dig till en allmän domstol.