Försäkrat.se » Nyheter » Rätt försäkring för digitala nomaden

Rätt försäkring för digitala nomaden

digital nomad

En för många udda livsstil kallas digital nomad. Uttrycket kommer från den folkgrupp i vår historia som inte hade någon bofast plats. Den digitala nomaden är en nutida variant som får sin inkomst från sin dator och reser världen över utan bofast plats.

Denna artikel kommer att handla om hur en digital nomad bör försäkra sig. Det kan vara lite knepigt och precis som alla typer av försäkringar är den bästa oftast den som passar din situation bäst.

Varför ska jag som digital nomad ha en försäkring?

Anledningarna till varför du som digital nomad ska ha en försäkring är många. Först och främst vill du ha ett bra skydd om du på något sätt skulle hamna i en ekonomisk eller medicinsk utsatt situation.

Varför fungerar inte min försäkring jag har hemma?

Jo, när man är ute och reser utsätts man för många olika kulturer, länder och system. Det innebär att t.ex. sjukvården inte fungerar likt hur den gör hemma i Sverige. Av den anledningen behöver du ha ett skräddarsytt skydd som du vet fungerar oavsett land och system.

Vad letar jag efter?

Ja, rent praktiskt finns det flera smarta skydd en digital nomad kan behöva. Det är också viktigt att väga in ekonomin i denna kalkyl. En digital nomad behöver absolut inte men vanligtvis är det resandet som är prioriterat vilket innebär att det finns en något begränsad ekonomi.

Vad du behöver som resande laptop-arbetare:

  • Skydd mot stulen utrustning (kamera, dator, mobil)
  • Tillgänglig kundtjänst
  • Ersättning vid vård (akut eller sjukdom)

Vilka alternativ finns?

Om du redan är ute på resande fot eller har början på ditt äventyr inplanerat ska vi här presentera några konkreta alternativ du kan använda. För det första gäller det att reda ut om du ska ha en specifik nomad-försäkring, reseförsäkring eller hemförsäkring.

Specifik nomad-försäkring

Idag finns det ett flertal bra och specifika nomad-försäkringar som har anpassats just efter behovet att vara rätt försäkrad ute på resa tillsvidare eller för alltid. Ofta skyddar dessa för sjukhuskostnader men det finns bra alternativ där även reseförsäkring ingår. Ett sådant exempel är SafetyWing, deras försäkringar är anpassade för både sjukhuskostnader och andra saker som kan hända på din resa. De har även mer anpassade varianter för hela digitala team.