Jämför försäkringar » Nyheter

Nyheter

Prisbasbelopp – Vad är det?

Prisbasbelopp (PBB) är ett värde (i kronor) som varje år fastställs av regeringen med målsättning att spegla prisutvecklingen i samhället. Beloppet används för olika beräkningar i samhället och framförallt inom pension- och försäkringssegmentet. Justeringar av prisbasbelopp påverkar förmåner, skatter och… 

Självrisk – Vad är det?

Självrisk är en avgift/kostnad som försäkringstagare betalar i samband med att ett försäkringsärende godkänns och får pengar utbetalat. Hur stor självrisken är varierar beroende på vad som anges i försäkringsvillkoren. Det finns både rörlig och fast självrisk. Varför finns en…